BRAZO DEFENSA TRAS CHEV PU/ GMC PU 15-16 2500/ 3500 DER